Borgerfællesskab

Vi vil gerne lave et ‘Community Lolland-Falster’ – et stort lokalt borgerfællesskab.

Tænk hvis Lolland-Falsters 100.000 indbyggere var involveret i at skabe et nyt og stærkere Lolland-Falster, hvor alle bidrog med det, de kunne.

Tænk hvis vi – på borgerniveau – rykkede lidt tættere sammen, delte viden og samarbejdede på tværs af kommunegrænser, klassiske siloer (erhverv, bosætning, kultur, sport, turisme, osv.), virksomheder, foreninger, partier og egne bygrænser.

Tænk hvis vi sammen kunne skabe noget, der er større, stærkere og mere bæredygtigt (i alle ordets betydninger) end det Lolland-Falster, vi har i dag.

Der er utrolig mange opgaver og emner, hvor det ville være gavnligt, at Lolland-Falsters borgere kommer på banen, bygger relationer, udnytter hinandens ressourcer og går sammen om vigtige sager, når det er nødvendigt.

Lolland-Falsters befolkning lagde et kollektivt pres i 2016 på Folketinget, så det blev besluttet at igangsætte byggeriet af Storstrømsbroen, som ellers var sat på pause. Resultatet blev at byggeriet nu begynder i 2017/18. Vi kan også arbejde for at redde kulturmiljøer, få bedre bredbånd/fibernet, markedsføre vores område eller løse nogle af de andre problemer, som politikerne tumler med.

Sammen er vi stærkere, og sammen kan vi meget mere. Nøglen er at åbne op for mere samarbejde og en bedre mobilisering af vores kræfter. Det vil vi arbejde for med et nyt borgerfællesskab på Lolland-Falster.

Har du lyst at byde ind med, hvad du kan, så skriv til Kirsten på kirsten@solf.dk.

Nøgleord
Nysgerrighed, samarbejde, organisering, engagement, stolthed, indlevelse, værdighed, tilknytning, relationer, respekt, handlinger, anerkendelse, ressourcer, sammenhold, fællesskab, udsyn og strategisk interessevaretagelse.

Inspiration
Læs mere om lignende fællesskaber:
http://sagerdersamler.dk
http://www.medborgerne.dk
http://www.borgerlyst.dk

Artikler m.m.
Veje til Ressourcedanmark
Sammen skaber vi noget bedre
Hvad er ledelse af samskabelse?